Tvangskraft

Tvangsgrunnlag som kan fullbyrdes. For eksempel eksigibelt gjeldsbrev eller rettsavgjørelser som gir grunnlag for tvangsfullbyrdelse.

Kontakt oss