Grunnbok

Grunnboken er et offentlig rettighetsregister over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Føres av Statens Kartverk.

Kontakt oss