Foreldelse

Mann som holder timeglass mot solen.

Hvis et krav er foreldet, betyr det at den du skylder penger (kreditor) ikke lenger har rett til å kreve betaling. Kravet faller altså bort på grunn av sin alder.

Foreldelsesfrister

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. Det betyr at kreditoren må få kravet betalt innen 3 år eller få fristavbrudd innen samme periode.
For eksempel så vil en utleggsforretning gi 10 år forlenget foreldelsesfrist fra den dagen utleggsforretningen ble avholdt.
Erkjennelse av kravet gir også forlenget foreldelsesfrist. Erkjennelse kan for eksempel være innbetaling på krav og muntlig og skriftlig kommunikasjon om kravet.

Andre regler om foreldelse

Noen kravtyper har andre regler for foreldelse enn den alminnelige regelen.
Bøter har for eksempel en absolutt foreldelse på 10 år.
Dette betyr at selv om det skjer hendelser som normalt gir ny foreldelsesfrist, som for eksempel en utleggsforretning, så gjelder ikke dette bøter.

Ordbok

  • Foreldelse

    Skjer når kreditor taper sin rett til oppfyllelse av krav eller rettighet fordi kreditoren ikke har gjort krav innen fastsatte tidsfrister.

  • Utleggsforretning

    Det betyr at SI avholder et utlegg for å skaffe dekning for et krav.

Kontakt oss