Prosessfullmektig

Den som opptrer på vegne av eller fører saken for en part.

Kontakt oss