Erstatningsbolig

En bolig som kan tilbys en person som risikerer å tape sin bolig på for eksempel tvangsauksjon eller tvangssalg.

Kontakt oss