Saksøkt

Den som det rettes krav mot. For eksempel en saksøkt som muligens må betale et krav.

Kontakt oss