Konkurs

Person som tømmer lommene med lommeforet ut

Vi mottar informasjon om konkursåpninger fra Norsk lysningsblad.
De kravene som vi har fullmakt til å behandle, blir meldt inn i konkursboet. Andre krav blir sendt videre til våre oppdragsgivere.


Konkurs - forsinkelsesgebyr

Når et firma blir slått konkurs, krever vi inn eventuelle forsinkelsesgebyrer mot solidaransvarlige.


Arbeidsgiver konkurs?

Hvis du har trekk i lønn og arbeidsgiveren din går konkurs uten å ha overført pengene til oss, må du sende oss kopi av lønnsslippene som viser trekkene som er gjort.
Vi reduserer kravet ditt tilsvarende det som skulle vært innbetalt til oss.

Relaterte spørsmål og svar

 • Solidarisk ansvarlig for forsinkelsesgebyr?

  Det innebærer at du og de andre styremedlemmene er helt eller delvis ansvarlig for samme krav.

  Selskapet er ansvarlig for å betale et slikt gebyr. Betaler ikke selskapet, kreves styret i selskapet for kravet. Når èn betaler inn, avskrives samme beløp på de andre. Betaler èn hele kravet, avskrives hele kravet for de andre.

 • Foretak slettet/konkurs - krav mot solidaransvarlige?

  Når et selskap går konkurs eller blir slettet, blir de som er ansvarlig (solidar) for kravet krevd for selskapets gjenstående krav.

Ordbok

 • Solidarskyldner

  Skyldner som sammen med en eller flere andre er medansvarlig for eksempelvis en gjeld eller et lån.

 • Oppdragsgiver

  Eier av kravet. For eksempel NRK for NRK-lisensen.

Kontakt oss