Mislighold

Kontraktsbrudd. For eksempel når et krav ikke betales innen forfallsdato.

Kontakt oss