Betalingsopplysninger

Mynter stablet

Logg inn på "Din side" - der finner du alle krav på deg og betalingsopplysninger i "Kravoversikt".

Avdragsavtale?
Du kan kun bruke KID-nummer tilknyttet en avdragsavtale for å betale ned på en avdragsavtale.
Bruker du opprinnelig KID, kravnummer eller referansenummer kan avdragsavtalen bli avsluttet og kravet gå videre til tvangsinnkreving.

Slik finner du KID for avdragsordningen:
Logg inn og velg "Se betalingsplan" på den avdragsordningen du trenger KID-nummer for.
Velg "Se betalingsinformasjon" - nå vil du finne riktig KID-nummer.

Ta kontakt med oss for å få KID-nummer på avdragsordningen du har, dersom du ikke kan logge deg inn.

Husk å bruke KID-nummer når du betaler!

Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler, ellers blir ikke innbetalingen knyttet til deg.

  • Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.
  • Slik oppretter du eFaktura

Alternativt kan du bruke "vår referanse" eller "kravnummer" som betalingsinformasjon på kravet.

Betaling:

 
Kontonr:

7694 05 12057

Betale fra utlandet til oss?

IBAN: NO98 7694 0512 057
BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX

Skal du ha en avdragsordning og betale fra utlandet?

Dersom du bruker vår "Betal med kort"-tjeneste kan dette være rimeligere enn din vanlige bankforbindelse. 

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO

 

 

 

Kontakt oss