Barnebidrag

barn i sand som leker med bøtte og spade

Barnebidrag kreves inn av NAVs innkrevingssentral i Kirkenes.

Kontakt NAV innkreving om innkreving barnebidrag

Tlf: 21 05 11 00

E-post: navi@nav.no

Internett: www.nav.no

Kontakt oss