Utleggsforretning

Person som står foran to veier

Du blir alltid varslet før vi avholder en utleggsforretning. Nå har du to mulige valg:

 1. Stanse utleggsforretningen - Hvis du betaler hele kravet kan vi stanse den (se lenger ned).

 2. Utleggsforretningen holdes - Hvis du ikke kan betale hele kravet må vi holde utleggsforretningen.


Utleggsforretning holdes - hva skjer nå?

I en utleggsforretning avgjør vi på hvilken måte det du skylder skal kreves inn.
I de fleste tilfellene vil en utleggsforretning gjøre at du får betalingsanmerkning.

 • Utleggstrekk betyr trekk i lønn eller trygd (gjelder også feriepenger). Du blir da trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av NAV.
 • Utleggspant betyr pant i formuesgoder, for eksempel fast eiendom, bankkonti eller verdipapir. Vi kan da be om tvangssalg av formuesgodet det er tatt pant i.

Trenger jeg å møte opp?
Nei, du trenger ikke møte opp personlig. Alle utleggsforretninger som vi holder, er kontorforretninger i våre lokaler, og du blir orientert om resultatet i et eget brev.

Har utleggsforretningen konsekvenser for min samboer/ektefelle?
I utgangspunktet har du som skyldner ansvar for egen gjeld. Vi kan ikke ta utlegg i din samboers  eller ektefelles lønn/trygd. Vi kan heller ikke ta utlegg i samboer/ektefelles andel av en eiendom, men i den delen du som skyldner eier. Vurderer du å ta opp nytt lån eller refinansiere lån kan dette bli vanskeligere når boligen er delvis tatt pant i.

Hva hvis jeg ikke har nok inntekt, eller andre formuesgoder?
Dersom du ikke har nok igjen til livsopphold så setter vi ikke i gang trekk. Men vi gjør jevnlig søk etter inntekter og formuesgoder. Hvis din økonomiske situasjon endrer seg vil vi starte trekk i lønn/trygd eller ta pant i formuesgoder, for å dekke ubetalte krav du har hos oss.

Mottar du økonomisk sosialhjelp fra NAV?
Send vedtaket inn til oss som dokumentasjon på din økonomiske situasjon.

Har du gjeldsproblemer?
Når kravet ditt har kommet til oss er det et tegn på at du bør begynne å se over hele økonomien din.

For noen vil en gjeldsordning være aktuelt (men da skal du ikke utsikter i din økonomiske situasjon til det bedre, og du kan få det en gang i ditt liv). De fleste vil trenge hjelp av NAV for å få søkt om dette.

Mange kan alene, eller med hjelp av en betrodd, løse sine økonomiske problemer ved å ta en gjennomgang av egen økonomi og det som er ubetalt.


VIKTIG: Unngå at du blir trukket for mye

Hvis vi ikke har oppdaterte opplysninger om økonomien din (inntekter og utgifter), kan du få for høyt trekk i lønn eller trygd.

 • Logg inn på Dine sider og bruk tjenesten "Klage på...".

 • Alternativt, fyll ut økonomiskjema som kom med varselet med riktig inntekt og utgifter (du kan også bruke økonomiskjema).
 • Legg ved dokumentasjon på at det du oppgir er riktig (hvis du har mulighet til å skanne dette, eller allerede har det elektronisk kan du laste dette opp ved å logge deg inn på "Din side"). Har du ikke dokumentasjon i digital utgave? - Slik kan du gjøre dokumenter digital hjemme


Stanse utleggsforretningen?

Hvis du betaler hele kravet vil utleggsforretningen bli avlyst. Du slipper da betalingsanmerkning og at din arbeidsgiver/NAV blir pålagt å trekke fra lønnen din.

Når er det for sent for meg å betale for å få avlyst utleggsforretningen?

 • Betal med kort
  Når du betaler med "betale med kort"-tjenesten vår, bør du betale senest 2 virkedager før datoen som er satt for utleggsforretningen.
 • Betal i nettbanken
  Når du betaler i nettbanken, bør du betale senest 7 dager før datoen som er satt for utleggsforretningen.

NB: Det kan ta inntil 7 dager før "kravsaldoen" på Din side blir oppdatert etter at du har betalt.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

 • Varsel

  Underretning til en part om at rettslige skritt skal foretas hvis kravet ikke blir betalt.

 • Utleggsforretning

  Det betyr at SI avholder et utlegg for å skaffe dekning for et krav.

 • Formuesgode

  Et formuesgode kan være fast eiendom (som for eksempel huset, hytte, tomt m.m.), bankkonti, verdipapir, bil, båt eller annet verdifullt løsøre som kan omgjøres til penger ved utleie, salg m.m.

  Vanlige klær, hjelpemidler som skyldner trenger i sitt yrke eller utdanning og ting som har særlig personlig verdi for skyldner, kan likevel ikke tas utlegg i.
 • Tvangssalg

  Beslutning av namsmyndighet om salg av for eksempel eiendom for å oppnå dekning av et krav.

 • Verdipapir

  For eksempel aksjer, obligasjoner, gjeldsbrev osv.

 • Utleggspant

  Det er når vi tar pant i eiendom, konto eller andre formuesgoder. Eiendom eller annet det er tatt pant i, kan senere tvangsselges til dekning av kravet. Vi kan også sende begjæring til lokal namsmann om å ta utlegg i løsøre.

 • Utleggstrekk

  Dette er når vi pålegger arbeidsgiver eller NAV å foreta trekk i lønn eller trygdeytelse.

Kontakt oss