Månedstrekket for høyt?

Er trekket for høyt for deg, må du sende dokumenterte opplysninger om inntekter og utgifter til oss. Vi har anledning til å ta en ny vurdering av trekket om det kommer fram nye opplysninger i saken.

Kontakt oss