Hjemmel

Et rettslig grunnlag i for eksempel lov, forskrift, avgjørelse i domstol, vedtak eller avtale.

Kontakt oss