Fullbyrdelse

Gjennomføring, fullføre, sette i verk.

Kontakt oss