Skattepenger (skattemotregning)

Hvis du ikke får igjen penger på skatten vil du ikke bli skattemotregnet.

Mynter stablet i stigende rekkefølge

Har vi rett til å dekke ubetalte krav hos oss med skattepenger du har til gode?

Vi har rett til å skattemotregne etter SI-lovens § 4. Det betyr at hvis du får penger igjen på skatten, kan vi gi beskjed til skatteetaten om å holde igjen disse pengene for å dekke dine ubetalte krav hos oss. Dette kalles skattemotregning.

Har du allerede betalt kravene?

Dersom du blir motregnet, vil du motta brevet "Underretning om gjennomført motregning" fra Skatteetaten. På det tidspunktet du får brevet, da har vi allerede gitt beskjeden til Skatteetaten om at de skal skattemotregne for kravbeløpet som står i brevet. Vi har ingen muligheter til å stoppe motregningen, dette er for sent når beskjeden er gitt til Skatteetaten.

Har du betalt for mye så kommer du til å få pengene tilbakebetalt fra oss.
Det kan ta litt tid og er avhengig av når din skattekommune kjører utbetalinger på skattepenger.

Har du månedlige trekk i lønn eller trygd?

Har du månedlig trekk i lønn eller trygd (utført av lønningskontor eller NAV) kan vi likevel skattemotregne deg for å få dekket ubetalte krav hos oss.

Hadde du tenkt at skattepengene skulle brukes på andre ting enn å betale gjeld?

Å bli skattemotregnet oppleves ofte som ergerlig fordi mange hadde tenkt å bruke skattepenger på andre ting. Dessverre er det slik at dersom du har ubetalte krav hos Statens innkrevingssentral så vil skattepengene bli brukt for å dekke ubetalte krav.

Fordelen er at du enten blir helt kvitt, eller i hvertfall har fått betalt ned på ubetalte krav hos oss - med de fordelene det på sikt gir deg (raskere nedbetaling, fjerning av betalingsanmerkninger når alt er oppgjort og videre mulighetene til å få innvilget b.l.a. boliglån).

Det finnes grunner til at du kan søke om å beholde skattepengene.

Grunner til å søke om å få beholde skattepengene likevel (klage)

Du skal alltid ha igjen til livsopphold og hvis du trenger skattepengene for å ha noe å leve av vil det være en grunn for at du kan søke om å beholde skattepengene.

Grunner som ikke regnes som gyldige for å få beholde skattepengene

 • Du har bestilt ferie
 • Du har et privat lån du skulle løse ut
 • Du hadde tenkt å sette av pengene til sparing

Når det gjelder private lån eller sparing har ubetalte krav hos oss en høyere prioritet.

Klage på skattemotregning for å få beholde skattepengene

Du har en måneds klagefrist på skattemotregningen etter at du har mottatt brevet "Underretning om gjennomført motregning" fra Skatteetaten.
Husk at du må forklare og dokumentere hva det er du mener at du trenger å bruke skattepengene på.
Eksempel på dokumentasjon:

 • Siste lønnslipp
 • Husleiekontrakt og/eller nedbetalingsplan for huslån
 • Kommunale avgifter og boligforsikring
 • barnebidrag og/eller utgifter barnepass (SFO/barnehage)
 • Studiebevis hvis du forsørger barn over 18 år som bor hjemme fordi de går på videregående skole
 • Samværsavtale hvis du har barn som ikke bor fast hos deg

Logg inn på Dine sider for å klage, eller bruk Klageskjema.

Restskatt?

Statens innkrevingssentral krever ikke inn restskatt, dvs for lite innbetalt skatt.
Dette gjør Skatteetaten selv, les mer om innbetaling av restskatt.

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

 • Hjemmel

  Et rettslig grunnlag i for eksempel lov, forskrift, avgjørelse i domstol, vedtak eller avtale.

 • Motregning

  Oppgjør mellom to parter som står i gjeld til hverandre, slik at fordringene helt eller delvis slettes.

Kontakt oss