Har dere lov å ta skattepengene mine?

Ja, vi har lov til å skattemotregne for enkelte kravtyper.

Hjemmelen for motregning finner du i SI-loven § 4.

Kontakt oss