Tvangsauksjon

Tvangssalg ved offentlig auksjon holdt av namsmyndighet eller medhjelper for at saksøker skal få dekket sitt krav. Tvangssalget kan være av fast eiendom eller løsøre.

Kontakt oss