Gjeldsordning, tvungen

Dette er en gjeldsordning der skyldneren utarbeider et forslag til gjeldsordning. Forslaget sendes ut fra tingretten til alle kreditorene med en frist til å komme med innsigelser. Tingretten skal samtidig innkalle skyldneren og alle kreditorene til et rettsmøte for å behandle forslaget. Det er ingen møteplikt for kreditorene på dette møtet. Retten vil etter en vurdering enten stadfeste eller nekte å stadfeste skyldnerens forslag til gjeldsordning.

Kontakt oss