Forkynning

Rettslige dokumenter meddelt til parter i for eksempel en rettssak. Forkynningen kan skje på flere måter, for eksempel ved rekommandert brev eller ved personlig overlevering. Selv om du velger å ikke ta i mot betyr det likevel at forkynningen er lovlig gjennomført.

Kontakt oss