Livsoppholdssatser

Livsopphold er det beløpet du minimum skal sitte igjen med av inntekten etter at:

÷ dine faste boutgifter er betalt (pluss eventuelle utgifter til barnepass eller barnebidrag).
÷ vi har trukket deg i lønn/trygd/skattepenger til gode

Pengepung med matvarer

Hva skal livsoppholdet rekke til?

I satsene er det beregnet inn utgiftene du har til mat og drikke, klær og sko, strøm og fyring, helse, hygiene, telefon, avis, TV, reiser, dagligvarer, møbler, og så videre.

Satsene for livsopphold

Satsene for livsopphold er fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet.


Sitter du igjen med mindre enn satsen for livsopphold?

Da kan det være at du har utgifter som SI ikke kjenner til (f.eks. at du ikke har sendt inn dokumentasjon på boutgiftene dine). Derfor er det viktig at du sender inn dokumentasjon på utgifter vi kan ta hensyn til i beregningen av trekket, før trekket blir gjort. Hvis du ikke sender inn dokumentasjon blir det brukt stipulerte beløp på feks husleie. Kanskje har du egentlig høyere boutgifter enn dette. 

Klage på for høyt trekk

Hvis trekket er satt for høyt er det viktig at du så snart som mulig klager på trekket - slik at trekket blir riktig justert fremover.

Får du tilbakebetalt penger som er trukket for mye?

Du skal ha penger igjen til livsopphold, men har du ikke sendt inn dokumentasjon før trekket starter, så er hovedregelen at vi ikke tilbakebetaler penger du allerede har blitt trukket. Pengene blir brukt til å betale ned på det ubetalte kravet.

Har du klaget og fått medhold i at trekket skal reduseres, så tilbakebetaler vi trekk som er gjort etter at vi mottok klagen din.

Slik beregner vi når vi må trekke deg for å dekke ubetalte krav

Fra inntekten din (nettolønn eller trygd, barnetrygd, m.m.)
-  trekker vi fra utgifter du har (boutgifter, barnepass, m.m.)
-  og vi trekker fra ditt månedlige trekk til SI for å betale på kravet
= det du har igjen skal være nok til livsopphold
(se livsoppholdssatser for hva som er ditt livsopphold)

 

Kontakt oss