Livsoppholdssatser og andre satser

Størrelsen på disse utgiftene varierer ut fra livssituasjonen din, om du bor sammen med noen andre voksne, om du forsørger barn, om du bor på institusjon (eller i et land med med et annet leve- og kostnadsnivå enn Norge).

Matematiske symbol

Livsoppholdssatser for saker etter 1.juli 2020 (livsoppholdssats før 1. juli 2020 i parantes)

Voksne

Livsopphold månedlig beløp

Enslige 

 8 989 kr (8 874 kr)

Ektefelle/samboere samlet

15 223 kr (15 028 kr)

Ektefeller/samboer enkeltvis 

 7 611 kr (7 513 kr)

   

Barn

Livsopphold månedlig beløp

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år) 2 877 kr (2 840 kr)
6-10 år 3 816 kr (3 767 kr)
11-17 år 4 818 kr (4 756 kr)
Er dere flere enn tre personer i din husstand?
Fra og med den fjerde personen, så trekker vi fra 20% på livsoppholdssatsen på den yngste personen i hustanden. 

Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen

 • Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 054,- i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).
 • Barnebidrag -
  - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette regnes inn som en del av det samlede inntekten.
  - Utgift - Dersom du ikke bor sammen med barnet og betaler barnebidrag vil dette regnes som en utgift.

  Dokumentasjon på barnebidrag?
  Dersom dette håndteres gjennom NAV trenger du ikke dokumentere. Er det en privat avtale mellom dere på barnebidrag så må dette dokumenteres.
 • Barnepensjon - Regnes også inn som en del av det samlede inntekten din (du må dokumentere dette).

 • Samvær - Bor du ikke sammen med ditt barn, men har samvær?
  Legg ved samværsavtale som dokumentasjon. Samvær trekkes fra som en utgift etter satsene under.

  Har du flere enn to barn? Fra og med barn nummer tre trekker vi fra 20 % på samværssatsen for det tredje barnet, og eventuelt flere barn du har utover dette.
  Dette har kun betydning for beregningen i din sak hos oss og har ikke noe å gjøre med bidragsavtalen eller samværsavtalen.

Samværssatser

Barnets alder

 

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15-18 år

Mindre samvær enn samværsklasse 1

0 kr

0 kr

 0 kr

 0 kr

Samværsklasse 1
(2-3 netter per måned)

256 kr (219)

353 kr (318)

457 kr (400)

528 kr (460)

Samværsklasse 2
(4-8 netter per måned) 

849 kr (727)

1167 kr (1052)

1513 kr (1323)

1749 kr (1525)

Samværsklasse 3
(9-13 netter per måned)

1185 kr (1014) 

1629 kr (1468)

2111 kr (1846)

2440 kr (2127)

Samværsklasse 4
(14-15 netter per måned) 

1487 kr (1273)

2045 kr (1843)

2650 kr (2317)

3063 kr (2670)

 

Kontakt oss