Livsoppholdssatser og andre satser

Størrelsen på disse utgiftene varierer ut fra livssituasjonen din, om du bor sammen med noen andre voksne, om du forsørger barn, om du bor på institusjon (eller i et land med med et annet leve- og kostnadsnivå enn Norge).

Matematiske symbol

Livsoppholdssatser for saker etter 1. juli 2023 (livsoppholdssats etter 1. januar 2023 i parantes)

Voksne

Livsopphold månedlig beløp

Enslige 

 10 412 kr (9 758 kr)

Ektefelle/samboere samlet

17 634 kr (16 526 kr)

Ektefeller/samboer enkeltvis 

 8 817 kr (8 263 kr)

   

Barn

Livsopphold månedlig beløp

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år) 3 332 kr (3 123 kr)
6-10 år 4 420 kr (4 142 kr)
11-14 år 5 580 kr (5 230 kr)
15 år og oppover 6 418 kr (5 230 kr)
Er dere flere enn tre personer i din husstand?
Fra og med den fjerde personen, så trekker vi fra 20% på livsoppholdssatsen på den yngste personen i hustanden. 

Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen

 • Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 766,- i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).
 • Barnebidrag -
  - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette regnes inn som en del av det samlede inntekten.
  - Utgift - Dersom du ikke bor sammen med barnet og betaler barnebidrag vil dette regnes som en utgift.

  Dokumentasjon på barnebidrag?
  Dersom dette håndteres gjennom NAV trenger du ikke dokumentere. Er det en privat avtale mellom dere på barnebidrag så må dette dokumenteres.
 • Barnepensjon - Regnes også inn som en del av det samlede inntekten din (du må dokumentere dette).

 • Samvær - Bor du ikke sammen med ditt barn, men har samvær?
  Legg ved samværsavtale som dokumentasjon. Samvær trekkes fra som en utgift etter satsene under.

  Har du flere enn to barn? Fra og med barn nummer tre trekker vi fra 20 % på samværssatsen for det tredje barnet, og eventuelt flere barn du har utover dette.
  Dette har kun betydning for beregningen i din sak hos oss og har ikke noe å gjøre med bidragsavtalen eller samværsavtalen.

Samværssatser

Barnets alder

 

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15-18 år

Samværsklasse 1
(2-3 netter per måned)

Kr 305

Kr 407

Kr 531

Kr 605

Samværsklasse 2
(4-8 netter per måned) 

Kr 1011

Kr 1348

Kr 1760

Kr 2003

Samværsklasse 3
(9-13 netter per måned)

Kr 1410

Kr 1881

Kr 2455

Kr 2794

Samværsklasse 4
(14-15 netter per måned) 

Kr 1770

Kr 2361

Kr 3082

Kr 3507

 

Kontakt oss