Livsoppholdssatser og andre satser

Størrelsen på disse utgiftene varierer ut fra livssituasjonen din, om du bor sammen med noen andre voksne, om du forsørger barn, om du bor på institusjon (eller i et land med med et annet leve- og kostnadsnivå enn Norge).

Matematiske symbol

Livsoppholdssatser for saker etter 1.juli 2019 (livsoppholdssats før 1. juli 2019 i parantes)

Voksne

Livsopphold månedlig beløp

Enslige 

 8 874 kr (8 658 kr)

Ektefelle/samboere samlet

15 028 kr (14 661 kr)

Ektefeller/samboer enkeltvis 

 7 513 kr (7 330 kr)

   

Barn

Livsopphold månedlig beløp

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år) 2 840 kr (2 771 kr)
6-10 år 3 767 kr (3 675 kr)
11-17 år 4 756 kr (4 640 kr)
Er dere flere enn tre personer i din husstand?
Fra og med den fjerde personen, så trekker vi fra 20% på livsoppholdssatsen på den yngste personen i hustanden. 

Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen

 • Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 054,- i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).
 • Barnebidrag -
  - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette regnes inn som en del av det samlede inntekten.
  - Utgift - Dersom du ikke bor sammen med barnet og betaler barnebidrag vil dette regnes som en utgift.

  Dokumentasjon på barnebidrag?
  Dersom dette håndteres gjennom NAV trenger du ikke dokumentere. Er det en privat avtale mellom dere på barnebidrag så må dette dokumenteres.
 • Barnepensjon - Regnes også inn som en del av det samlede inntekten din (du må dokumentere dette).

 • Samvær - Bor du ikke sammen med ditt barn, men har samvær?
  Legg ved samværsavtale som dokumentasjon. Samvær trekkes fra som en utgift etter satsene under.

  Har du flere enn to barn? Fra og med barn nummer tre trekker vi fra 20 % på samværssatsen for det tredje barnet, og eventuelt flere barn du har utover dette.
  Dette har kun betydning for beregningen i din sak hos oss og har ikke noe å gjøre med bidragsavtalen eller samværsavtalen.

Samværssatser

Barnets alder

 

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15-18 år

Mindre samvær enn samværsklasse 1

0 kr

0 kr

 0 kr

 0 kr

Samværsklasse 1
(2-3 netter per måned)

219 kr (215)

318 kr (312)

400 kr (390)

460 kr (450)

Samværsklasse 2
(4-8 netter per måned) 

727 kr (712)

1052 kr (1034)

1323 kr (1293)

1525 kr (1490)

Samværsklasse 3
(9-13 netter per måned)

1014 kr (993) 

1486 kr (1442)

1846 kr (1803)

2127 kr (2078)

Samværsklasse 4
(14-15 netter per måned) 

1273 kr (1246)

1843 kr (1810)

2317 kr (2263)

2670 kr (2609)

 

Kontakt oss