Livsoppholdssatser og andre satser

Størrelsen på disse utgiftene varierer ut fra livssituasjonen din, om du bor sammen med noen andre voksne, om du forsørger barn, om du bor på institusjon (eller i et land med med et annet leve- og kostnadsnivå enn Norge).

Matematiske symbol

Livsoppholdssatser for saker etter 1. juli 2022 (livsoppholdssats før 1. januar 2022 i parantes)

Voksne

Livsopphold månedlig beløp

Enslige 

 9 758 kr (9 232 kr)

Ektefelle/samboere samlet

16 526 kr (15 634 kr)

Ektefeller/samboer enkeltvis 

 8 263 kr (7 817 kr)

   

Barn

Livsopphold månedlig beløp

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år) 3 123 kr (2 995 kr)
6-10 år 4 142 kr (3 919 kr)
11-17 år 5 230 kr (4 948 kr)
Er dere flere enn tre personer i din husstand?
Fra og med den fjerde personen, så trekker vi fra 20% på livsoppholdssatsen på den yngste personen i hustanden. 

Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen

 • Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 054,- i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).
 • Barnebidrag -
  - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette regnes inn som en del av det samlede inntekten.
  - Utgift - Dersom du ikke bor sammen med barnet og betaler barnebidrag vil dette regnes som en utgift.

  Dokumentasjon på barnebidrag?
  Dersom dette håndteres gjennom NAV trenger du ikke dokumentere. Er det en privat avtale mellom dere på barnebidrag så må dette dokumenteres.
 • Barnepensjon - Regnes også inn som en del av det samlede inntekten din (du må dokumentere dette).

 • Samvær - Bor du ikke sammen med ditt barn, men har samvær?
  Legg ved samværsavtale som dokumentasjon. Samvær trekkes fra som en utgift etter satsene under.

  Har du flere enn to barn? Fra og med barn nummer tre trekker vi fra 20 % på samværssatsen for det tredje barnet, og eventuelt flere barn du har utover dette.
  Dette har kun betydning for beregningen i din sak hos oss og har ikke noe å gjøre med bidragsavtalen eller samværsavtalen.

Samværssatser

Barnets alder

 

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15-18 år

Mindre samvær enn samværsklasse 1

0 kr

0 kr

 0 kr

 0 kr

Samværsklasse 1
(2-3 netter per måned)

276 kr (267)

365 kr (354)

479 kr (467)

550 kr (536)

Samværsklasse 2
(4-8 netter per måned) 

913 kr (883)

1209 kr (1172)

1587 kr (1546)

1821 kr (1775)

Samværsklasse 3
(9-13 netter per måned)

1274 kr (1232) 

1686 kr (1635)

2213 kr (2157)

2541 kr (2476)

Samværsklasse 4
(14-15 netter per måned) 

1599 kr (1546)

2117 kr (2053)

2779 kr (2708)

3190 kr (3109)

 

Kontakt oss