Livsoppholdssatser og andre satser

Størrelsen på disse utgiftene varierer ut fra livssituasjonen din, om du bor sammen med noen andre voksne, om du forsørger barn, om du bor på institusjon (eller i et land med med et annet leve- og kostnadsnivå enn Norge).

Matematiske symbol

Livsoppholdssatser for saker etter 1.juli 2021 (livsoppholdssats før 1. juli 2021 i parantes)

Voksne

Livsopphold månedlig beløp

Enslige 

 9 232 kr (8 989 kr)

Ektefelle/samboere samlet

15 634 kr (15 223 kr)

Ektefeller/samboer enkeltvis 

 7 817 kr (7 611 kr)

   

Barn

Livsopphold månedlig beløp

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år) 2 995 kr (2 877 kr)
6-10 år 3 919 kr (3 816 kr)
11-17 år 4 948 kr (4 818 kr)
Er dere flere enn tre personer i din husstand?
Fra og med den fjerde personen, så trekker vi fra 20% på livsoppholdssatsen på den yngste personen i hustanden. 

Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen

 • Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 054,- i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).
 • Barnebidrag -
  - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette regnes inn som en del av det samlede inntekten.
  - Utgift - Dersom du ikke bor sammen med barnet og betaler barnebidrag vil dette regnes som en utgift.

  Dokumentasjon på barnebidrag?
  Dersom dette håndteres gjennom NAV trenger du ikke dokumentere. Er det en privat avtale mellom dere på barnebidrag så må dette dokumenteres.
 • Barnepensjon - Regnes også inn som en del av det samlede inntekten din (du må dokumentere dette).

 • Samvær - Bor du ikke sammen med ditt barn, men har samvær?
  Legg ved samværsavtale som dokumentasjon. Samvær trekkes fra som en utgift etter satsene under.

  Har du flere enn to barn? Fra og med barn nummer tre trekker vi fra 20 % på samværssatsen for det tredje barnet, og eventuelt flere barn du har utover dette.
  Dette har kun betydning for beregningen i din sak hos oss og har ikke noe å gjøre med bidragsavtalen eller samværsavtalen.

Samværssatser

Barnets alder

 

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15-18 år

Mindre samvær enn samværsklasse 1

0 kr

0 kr

 0 kr

 0 kr

Samværsklasse 1
(2-3 netter per måned)

267 kr (256)

354 kr (353)

467 kr (457)

536 kr (528)

Samværsklasse 2
(4-8 netter per måned) 

883 kr (849)

1172 kr (1167)

1546 kr (1513)

1775 kr (1749)

Samværsklasse 3
(9-13 netter per måned)

1232 kr (1185) 

1635 kr (1629)

2157 kr (2111)

2476 kr (2440)

Samværsklasse 4
(14-15 netter per måned) 

1546 kr (1487)

2053 kr (2045)

2708 kr (2650)

3109 kr (3063)

 

Kontakt oss