Utsette utleggsforretningen?

Hovedregelen er at vi ikke utsetter en utleggsforretning.

Kontakt oss