Søke om ettergivelse eller klage på forsinkelsesgebyr

For raskere behandling bør søknaden om ettergivelse eller klage sendes direkte til Regnskapsregisteret.

Kontakt oss