Ny lov gjør at vi kan hjelpe flere å kreve inn erstatningspenger

SI kan kreve inn erstatning som er tilkjent i sivile saker. I saker der en person har vært utsatt for en straffbar handling som krenker liv, helse eller frihet, kan vi kreve inn. Enten på vegne av denne personen, eller etterlatte etter personen.

Kvinne som går langs en sti

Bakgrunnen for den nye SI-loven

Tidligere har offeret, eller de etterlatte, selv måttet tatt belastningen med å kreve inn erstatningen.
Det å stadig måtte forholde seg til den som har utsatt en selv eller sine nærmeste for en ugjerning, kan være mer enn man makter. Resultatet har altfor ofte blitt at erstatningen ikke har blitt krevd inn.

Offeret har vanligvis allerede forklart seg om det som har skjedd tre ganger: først til politiet, så til domstolen i straffesaken, deretter til domstolen i erstatningssaken. Derfor er SI satt til å avlaste den som er skadelidt med å kreve inn erstatningen.

Hvordan vil vi kreve inn erstatningen?

SI får snart rett til å kreve inn på vegne av en skadelidt eller etterlatt ved hjelp av frivillig innkreving, eller tvangsinnkreving. Tvangsinnkreving betyr at vi kan trekke i lønn eller trygd, eller ta utlegg i formuesgoder som den erstatningspliktige har. Hvis den som skal betale erstatningen får penger igjen på skatten, kan vi be skatteoppkreveren holde igjen pengene for å dekke kravet (skattemotregne).

Det er viktig å merke seg at selv om den som skal betale erstatningen har lønn eller trygd, så skal han eller hun ha igjen til livsopphold. Er det ikke nok penger igjen til å leve for, kan vi ikke kreve inn noe før økonomien endrer seg.

Fra når gjelder loven?

Finansdepartementet forventer at loven trer i kraft i løpet av 2013, men nøyaktig tidspunkt blir gjort kjent senere.
Hvis du blir tilkjent, eller du tidligere har blitt tilkjent erstatning i en sivil sak av denne typen,  da kan SI kreve dette inn for deg.

Loven gjelder ikke for alle som har erstatningskrav i samme saken

Vi kan bare kreve inn for den personen som er påført skaden, eller etterlatte av denne personen. Andre som har erstatningskrav som følge av den samme straffbare handlingen, vil normalt ikke oppleve det som like belastende å kreve inn kravet på vanlig måte.

Kontakt oss