Nyhetsarkiv 2013

2013

Januar

  1. Raskere svar fra oss? (10.01.2013)

    Hvis du logger deg inn kan du sende henvendelsen din direkte til oss i kontaktskjema. Du slipper også å vente på utskriving og postgang for å se svar på saker du har hos oss.

Mai

  1. Ny lov gjør at vi kan hjelpe flere å kreve inn erstatningspenger (08.05.2013)

    SI kan kreve inn erstatning som er tilkjent i sivile saker. I saker der en person har vært utsatt for en straffbar handling som krenker liv, helse eller frihet, kan vi kreve inn. Enten på vegne av denne personen, eller etterlatte etter personen.

Juni

  1. Feilmelding på kontaktskjema (05.06.2013)

    Flere av brukere opplever å få ei feilmelding når de forsøker å bruke kontaktskjema. Vi beklager bryderiet for deg og arbeider for å rette feilen så raskt som mulig.