Fått "Årlig varsel om tvangsfullbyrdelse"?

Postkasse

En gang i året sender vi automatisk ut et varsel for hvert krav du har utestående hos oss.
Dette gjør vi for at kravet fortsatt skal være gyldig for tvangsinnkreving.

Dette kan virke forvirrende hvis du akkurat har inngått en betalingsavtale. Eller kanskje har du tidligere fått brev om at du har for lite igjen til livsopphold, og at det derfor ikke kan trekkes noe nå.
Selv om du ikke har inntekter eller eiendom/eiendeler/penger på konto til å betale det nå, så kan dette endre seg og da skal du være informert om at kravet fortsatt er gyldig og kan kreves inn.

Ønsker du en samlet oversikt over alle kravene du har hos oss nå?
Logg deg inn på "Din side"eller bruk tjenesten «Ubetalte krav oversikt», da sender vi oversikten i posten til deg.

Kontakt oss