Kan du få utsettelse eller lavere trekk/avdrag fordi det er desember?

Dessverre kan vi ikke endre på trekket/avdraget, eller gi utsettelse fordi det er desember måned.

Beløpet settes til det samme hver måned, hele året, men du vil ha litt ekstra å rutte med fordi det i desember er halv skatt på lønninger/trygd. Normalt vil altså ikke julemåneden forandre dette.

Mulige unntak:

  • Har du nylig har hatt ei utleggsforretning hvor du er ilagt trekk i lønn eller trygd?
    Hvis du fortsatt ikke har sendt inn dokumentasjon til oss på dine inntekter eller utgifter, da kan det være at ditt trekk ikke er riktig. Les mer...
  • Har du svært høye utgifter?
    Dersom du har ekstra høye utgifter på elektrisitet e.l. kan det være grunnlag for å endre lønns- eller trygdetrekket. Les mer om mulige utgifter som vi kan ta hensyn til.
  • Blir du trukket i prosenter av lønnen din, i stedet for et fast beløp?
    Dersom du ikke har et fast trekkbeløp, men det i stedet beregnes trekk etter en prosentsats kan dette være grunnlag for å søke om ei endring av trekket.

Ønsker du å søke om endring i trekket?

Vi kan ikke endre dette per telefon.
Du må sende inn søknad med dokumentasjon på at inntektene og utgiftene du fører opp er riktige. Du kan sende dette i posten, men det går raskere hvis du logger deg inn med BankID og laster opp søknaden og dokumentasjonen i «Kontaktskjema».

 

Kontakt oss