Har du for høyt trekk i lønn/trygd?

Vi kan ikke endre et lønns- eller trygdetrekk på telefonen.
Dette må du søke om.

Søk om lavere trekk

Vanlige årsaker til at trekket blir for høyt

 1. Har inntektssituasjonen din forandret seg fra tidligere år?
  Vi bruker lønnsopplysninger om deg fra tidligere års skatteligninger. Hvis du nå er arbeidsledig eller jobber i mindre stilling enn før er det viktig at du dokumenterer denne endringen slik at trekket blir justert riktig.

 2. Hva kan skje hvis du ikke sender inn dokumentasjon på økonomien din?
  Hvis du ikke sender inn dokumentasjon på utgiftene og inntektene dine brukes det i stedet anslåtte tall. For inntekten din brukes inntektsopplysninger fra tidligere år.

  Hvordan kan dette påvirke trekket ditt?
  Hvis du f.eks. betaler høyere husleie per måned enn det vi har anslått for deg, og/ eller du har gått ned i inntekt uten at du korrigerer dette med nye opplysninger - da ser det ut som om du kan ha et høyere lønnstrekk.

  Mulig resultat:
  du får et høyere trekk i lønn/trygd enn din økonomi reelt tåler

Hva må du dokumentere og hvordan?

Du må sende oss dokumentasjon på utgiftene og inntektene du faktisk har, slik som boutgifter, barnepass, etc. Dette gjør du ved å bruke skjema for opplysninger om din økonomi, og legge ved dokumentasjon som kvitteringer eller avtaler.

Les mer om hvordan du gjør dette riktig her: Dokumentasjon.

Kontakt oss