Klage på mva-motregning

 

Klage på at merverdiavgift til gode brukes for å dekke ubetalte krav?

Reglene for hva du kan klage på er litt forskjellige avhengig av om selskapet er et enkeltmannsforetak (personlig foretak) eller om dette er for eksempel et aksjeselskap.

Klage for:        enkeltmannsforetak                

Klage for:        aksjeselskap  og andre selskapsformer