-ilagt overtredelsesgebyr, jf. vannressursloven § 60a andre ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss