-ilagt tilleggsavgift, jf. dokumentavgifsloven § 5 første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss