-forskrift om overgangsregler om betaling av egenandeler i saker om fri rettshjelp av 01.08.03 nummer 988 § 9, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7–2 bokstav e

Kontakt oss