-regressvedtak, jf. voldsoffererstatningsloven § 17 første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss