Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge.

Fiskeridirektoratet tildeler fisketillatelser og kontrollerer at vilkår knyttet til disse overholdes:

  • følge opp internasjonale avtaler, som for eksempel avtaler om forvaltningssamarbeid med EU og Russland og kontrollavtaler Norge har med andre land i nordøstatlanteren
  • kontroll av fiskefartøy og redskap samt kvotekontroll i forbindelse med at fangst blir landet
  • inspeksjoner på havet knyttet til de store sesongfiskeriene, som oftest i tett samarbeid med Kystvakten
  • følge opp regelverket for akvakulturnæringen.

Kontakt oss