-kringkastingsavgift og tilleggsavgift, jf. kringkastingsloven § 8-4 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss