-eksigibelt gjeldsbrev, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a

Kontakt oss