Toll- og avgiftsdirektoratet

Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet og er organisert i et sentralt direktorat og en lokaladministrasjon som består av seks tollregioner.

Tollvesenet skal:

  • Hindre at varer blir ført ulovlig inn eller ut av landet.
  • Sørge for at toll og avgifter blir riktig offentliggjort, riktig fastsatt og innbetalt til rett tid.


 

Kontakt oss