NRK-lisens fra oss?

TV-bilde med person som trykker på fjernkontroll

Vi kan ikke innvilge avdragsordning eller betalingsutsettelse når NRK-lisensen er overført til oss.

For å unngå tvangsinnkreving må du betale hele kravet vi har sendt deg.
Altså både hovedkravet og gebyrer. Gebyrene er lagt på av NRK og de slettes ikke selv om du betaler hovedkravet.

NRK-lisensen inn i skatteseddelen fra 1.1.2020

Alle NRK-lisenser som er utstedt før dette, skal fortsatt kreves inn. Det er først etter 1.januar at den nye ordningen med NRK-lisensen inn i skatteseddelen starter.

 

Kan du ikke betale NRK-lisensen nå?

Hvis du ikke betaler kravet, vil du etterhvert motta brev Varsel om utleggsforretning. Vi vil da prøve å tvangsinnkreve lisensen med trekk i lønn eller trygd eller annet utlegg (for eksempel utlegg i konto).

Har du ikke lenger TV?

Avviklingen av lisensordningen går av seg selv, men alle med tilstrekkelig høy inntekt vil bidra til finansieringen av NRK.

Uenig i kravet?

 Du kan sende klage til oss, men vær oppmerksom på at klagen din ikke stanser innkrevingen av kravet. Det er først ved en eventuell avgjørelse om at klagen din skal tas til følge at innkrevingen stopper.

Kontakt oss