NRK-lisens fra oss?

TV-bilde med person som trykker på fjernkontroll

Vi kan ikke innvilge avdragsordning eller betalingsutsettelse når NRK-lisensen er overført til oss.

For å unngå tvangsinnkreving må du betale hele kravet vi har sendt deg.
Altså både hovedkravet og gebyrer. Gebyrene er lagt på av NRK og de slettes ikke selv om du betaler hovedkravet.

NRK-lisensen inn i skatteseddelen fra 1.1.2020

Alle NRK-lisenser som er utstedt før dette, skal fortsatt kreves inn. Det er først etter 1.januar at den nye ordningen med NRK-lisensen inn i skatteseddelen starter.

 

Kan du ikke betale NRK-lisensen nå?

Hvis du ikke betaler kravet, vil du etterhvert motta brev Varsel om utleggsforretning. Vi vil da prøve å tvangsinnkreve lisensen med trekk i lønn eller trygd eller annet utlegg (for eksempel utlegg i konto).

Har du ikke lenger TV?

Ønsker du å si opp TV-lisensen må du sende oppsigelse må sendes NRK-lisensavdelingen skriftlig og før ny termin (periode) starter:
Skjema hos NRK

Sier du opp etter terminstart må du betale for den perioden (terminen) du har startet på. NRK ettergir ikke dette.

Hvordan regnes terminene?

Lisenstermin 1 gjelder fra 01.01.-30.06.
Lisenstermin 2 gjelder fra 01.07.-31.12.

Sier du opp etter terminstart må du betale for den perioden (terminen) du har startet på. NRK ettergir ikke dette

Fristen for å betale er 31.januar for 1.termin og 31.juli for 2.termin.

Synes du at du har akkurat betalt lisensen? Vær oppmerksom på hvilken periode kravet gjelder. Vi krever inn NRK-lisenser som du tidligere ikke har betalt.

Uenig i kravet?

På NRK-lisensinnkreving sine nettsider kan du lese mer om TV lisens og reglene rundt dette.

Du kan også kontakte NRK-lisensinnkreving på telefon 75 12 27 10
eller mail til: avgift@nrk.no

Sender du klagen til oss, vil denne bli videresendt til NRK for behandling der.
NB: Klagen din stopper ikke innkrevingen av kravet. Det er først ved en eventuell avgjørelse om at klagen din skal tas til følge at innkrevingen stopper.

Les mer om hvordan vi krever inn NRK-lisensen her.  

Kontakt oss