Kreve inn erstatning

Hvis du som privatperson, foretak eller organisasjon har vært utsatt for en straffbar handling, kan SI kreve inn erstatning som er blitt tilkjent i saken. Vi krever kun inn renter i de sakene der det står i forelegget/domsslutningen at det skal beregnes renter i tillegg til kravet.

Vi skiller mellom innkreving til personer og innkreving til foretak og organisasjoner.
For personer som ønsker innkreving, tilbyr SI fakturering og tvangsinnkreving. Vi tilbyr fakturering til næringsdrivende, men vi tvangsinnkrever ikke for næringsdrivende som har ressurser til dette selv.

Er erstatningskravet fra en straffesak eller en sivil sak?

Vi skiller mellom erstatning i straffesaker og sivile saker. Hvorfor må du vite forskjellen?

  1. I straffesakene sender politiet sakene til oss. Vær klar over at oversendingen kan ta tid. Du må vente på brev fra SI før vi kan kreve inn dette erstatningskravet for deg. Du slipper altså selv å kontakte SI for å be oss kreve inn kravet - vent på brevet fra oss.

  2. I sivile saker må du sende saken over til oss, og be om at vi krever erstatningskravet inn for deg - bruk erstatningsskjemaet for å be oss kreve inn erstatning i sivile saker.