Kreve inn erstatning

Hvis du har vært utsatt for en straffbar handling som krenker liv, helse eller frihet, eller du er etterlatt etter en person som har vært utsatt for dette - da kan SI kreve inn erstatning og/eller saksomkostninger som er tilkjent deg i saken, men KUN i slike saker. Vi kan ikke hjelpe deg med innkreving av andre erstatninger/saksomkostninger.

Gjelder det en sivil erstatningssak, eller erstatning i en straffesak?

Hvorfor må du vite forskjellen?
Dette har betydning for om du som er tilkjent en erstatning selv må sende erstatningsssaken over til SI, eller om det er Politiet som gjør det.

Slik avgjør du hvilken type erstatning det gjelder:

Erstatning i en straffesak

Da blir det bestemt under straffesaken at du eller etterlatte har rett til erstatning. Beløpet på erstatningen blir satt samtidig. Politiet sender papirene som trengs over til SI for deg (men oversendingen kan ta noe tid) slik at du trenger ikke sende noe. Når vi har mottatt saken fra Politiet, så sender vi deg en egen erklæring som du må fylle ut, og hvor du bekrefter at du vil at vi skal ta innkrevingen for deg. Signer erklæringen og send den tilbake til oss.

Erstatning i en sivil erstatningssak

En sivil erstatningssak skjer i etterkant av en straffesak, fordi det ikke var mulig å sette et erstatningsbeløp samtidig som straffesaken ble behandlet.

Årsaken til dette, kan være at det ikke var mulig å konkludere på konsekvensene av de straffbare handlingene. For eksempel kan det være vanskelig å si hvor omfattende skadene på deg er hvis du fremdeles er under behandling. I en sivil erstatningssak er det ikke Politiet som sender saken til oss, da må du fylle ut erstatningsskjema.

Slik kan du be oss kreve inn på vegne av deg i en sivil erstatningssak

1. Fyll ut erstatningsskjemaet.

Erstatningsskjema.pdf

Hvis det er flere som skal betale til deg, må du fylle ut ett skjema per betaler.

2. Legg ved dokumentasjon:

  • kopi av hele dommen
  • bekreftelse fra tingretten på at dommen er rettskraftig (gyldig)
  • Hvis du har forsøkt å kreve inn kravet selv, legg ved papirer på dette (kan gi ny foreldelsesfrist som gjør at kravet fortsatt kan kreves inn)

3. Send inn erstatningssskjemaet og dokumentasjon til oss i posten.
Gjennom dette gir du oss fullmakt til å kreve inn erstatningen bestemt i en sivil erstatningssak, på vegne av deg.

Tar det lang tid før du får pengene og koster det noe at vi krever inn for deg?
Les mer

Kan kravet bli for gammelt?
Les mer

Hvordan krever vi inn erstatningen?
Les mer

Hva skjer hvis den som skal betale deg ikke har penger nå?
Les mer

Bor den som erstatningspliktig i utlandet nå?
Les mer