Kreve inn sivil erstatning

En sivil sak er en rettssak der man skal løse en tvist mellom to eller flere personer. I sivile saker kan du bli tilkjent erstatning/saksomkostninger som følge av en straffbar handling. Vi krever kun inn erstatningskrav i sivile saker der du har blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk vold.

Vi krever ikke inn sivile krav som er forårsaket av svindel, tyveri, skade på ting og gjenstander etc. Du kan kontakte den lokale namsmannen eller et privat inkassomfirma for å få hjelp til å kreve inn disse kravene.

I en sivil erstatningssak sender ikke politiet saken til oss, da må du be om oss om å kreve inn kravet for deg ved å fylle ut erstatningsskjemaet.

Vi fakturerer og tvangsinnkrever kravet hvis det skulle bli nødvending. Innkrevingen er gratis for deg.

Slik ber du oss kreve inn på vegne av deg i en sivil erstatningssak

1. Fyll ut erstatningsskjemaet.

Erstatningsskjema.pdf

Hvis det er flere som skal betale til deg, må du fylle ut ett skjema per betaler.

2. Legg ved dokumentasjon:

  • kopi av hele dommen
  • bekreftelse fra tingretten på at dommen er rettskraftig (avgjort i retten)
  • Hvis du har forsøkt å kreve inn kravet selv, legg ved papirer på dette. Det kan gi ny foreldelsesfrist som gjør at kravet får lengre levetid.

3. Send inn erstatningssskjemaet og dokumentasjonen til oss.
Du kan sende det i posten eller skanne det og sende det digitalt. Signaturen din gir oss fullmakt til å kreve inn den sivile erstatningen på vegne av deg.

Tar det lang tid før du får pengene?
Les mer

Kan kravet bli for gammelt?
Les mer

Hvordan krever vi inn erstatningen?
Les mer

Hva skjer hvis den som skal betale deg ikke har penger nå?
Les mer

Bor den som erstatningspliktig i utlandet nå?
Les mer