Miljødirektoratet

Miljødirektoratets funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

Miljødirektoratet har viktige oppgaver som skal bidra til å nå målene på disse områdene:
stabilt klima og styrket tilpasningsevne, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap, frodige våtmarker
,giftfritt miljø, aktivt friluftsliv, verdifulle kulturlandskap, levende hav og kyst, livskraftige elver og innsjøer, avfall og gjenvinning, ren luft og mindre støy.

Kontakt oss