-vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav c

Kontakt oss