-ilagt renter, jf. dokumentavgiftsloven § 2, jf. forskrift om dokumentavgift av 16.12.1975 nr. 1 § 1-2, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss