Vi vant Rosingprisen!

Den Norske Dataforening deler årlig ut Rosingprisen for brukervennlighet. I skarp konkurranse med NSB`s nye app og Store Norske Leksikons nettsatsning vant Statens innkrevingssentral prisen.

Rosingprisen

Jeg er veldig stolt på organisasjonens vegne av at SI har fått årets Rosingpris for brukervennlighet. Dette er den norske IT-bransjens «Oscar» og markerer SI som en godt utviklet organisasjon når det gjelder bruken av moderne informasjonsteknologi, sier direktør Per Waage i en kommentar til prisutdelingen som fant sted i Oslo i går.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det at "med 32 statlige oppdragsgivere har Statens innkrevingssentral en bokstavelig talt krevende oppgave. I sitt kanskje mest ambisiøse prosjekt noensinne har SI bygget en nettjeneste som lar skyldnere få oversikt over og betale krav, inngå nedbetalingsplaner og få betalingsutsettelse. Med et forbilledlig brukervennlighetsarbeid setter SI et eksempel til etterfølgelse for andre offentlige tjenesteytere." 

På diplomet står det:" Den norske dataforenings brukervennlighetspris deles ut til norskutviklet programvare eller webløsninger og nye brukergrensesnitt som utmerker seg ved kvaliteten på brukerinteraksjon, visuelt design og tilpasning til brukere og oppgaver".

Nye tjenester

Tidligere var telefoner og formelle «vinduskonvolutter» den måten SI kommuniserte på. Nå har vi utviklet en nettløsning hvor du som bruker selv kan dele opp for eksempel en bot i avdrag, utsette en betaling, betale med kort, fylle ut søknadsskjemaer og enkelt finne informasjon. Du kan også selv bestille SMS-varsel om forfall på krav. Ved innlogging har du full oversikt over dine saker. På sikt vil du også kunne laste opp dokumenter til SI på en enkel og sikker måte. Og i løpet av en uke vil den nye tjenesten for å enkelt bestille oversikt over dine krav, og få tilsendt den hjem til postadressen din, være klar.

Fortsatt utvikling av nye moduler

Jeg er noe overrasket over at vi fikk denne prisen allerede etter fase 1 av e-tjenesteprosjektet, men det viser at vårt e-tjenesteprosjekt vekker stor oppmerksomhet. For flere år siden var det flere som antydet at SI allerede da burde nomineres til Rosingsprisen. Jeg bad da om at man ventet. Det er viktig å merke seg at dette er første fase og at vi vil fortsette arbeidet med å utvikle flere tjenester og moduler til nytte for brukere, oppdragsgivere og trekkpliktige (arbeidsgivere og NAV). Et av våre hovedmål er å sette den som skylder penger i stand til å ta eierskap over sin egen situasjon så tidlig som mulig, og vi mener vi er langt på vei i riktig retning, sier Waage.

Kontakt oss