-ilagt gebyr, jf. kringkastingsloven § 10-3, 3. ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss