Ønsker du enklere innkreving?

Vi vil legge til rette på best mulig måte for våre oppdragsivere.
Det er bare å ta kontakt dersom du har spørsmål eller trenger avklaringer på hva vi kan levere av tjenester til dere.

Kundeansvarlig

Hege Voldsund
Telefon: 75 14 92 07
E-post: hev@sismo.no

Kundekontakt

Mari Desiree Karlsen
Telefon: 419 26 131
E-post: mdr@sismo.no
228 kravtyper
44 oppdragsgivere
15 departement