Saksøkt

Den som det vert retta krav mot. Til dømes ein saksøkt som mogleg må betale eit krav.

Kontakt oss