Panteobjekt

Eit panteobjekt er det namsmyndigheita kan ta pant i. Som til dømes eigedom, kjøretøy og konto.

Kontakt oss