Gjeldsproblem og vegen ut

Gjeldsproblem er tyngjande på mange måtar og det kan kjennast håplaust ut fordi du ikkje veit i kva ende du skal starte - kom i hug at det finst alltid ei løysing. I ein del tilfelle er den gjeldsordninga som trengst, men oftast ikkje. Du kan gjere mykje sjølv utan å vente på hjelp, heldigvis!

Nøkkelhol i hekk

Vil du ha råd av NAV?

NAV har fått chat på facebook for deg med økonomiske problem og kan i tillegg gje råd på telefon 800 45 353.


Eller gjere det sjølv?

Det er lov å spørje ein venn eller ein familiemedlem du stolar på om dei kan hjelpe deg å organisere jobben, då kan 5-trinn lista vere nyttig. Skal ein annan snakke med oss for deg om økonomien din, så må du gi den personen fullmakt til dette.

 

 

5-trinn for å freiste å få orden på økonomien

1.      

Skaff deg informasjon om den uteståande gjelda din - Her

2.

Lag deg ei oversikt over den økonomiske situasjonen din - Her

3.

Gjer økonomien din romslegare - Her

4.

Kor mykje kan du betale ned på gjelda? - Her

5.

Forhandlingar og månadssum - Her

    

Kontakt oss