Ettergjeving

At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss